หมวดหมู่ย่อย

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชมประกาศนี้: 691 คนหน้าแรก > การศึกษา อบรม ติวเตอร์ > สถาบันการศึกษา

เรียนปวช.ปวส. 1 ปี วันอาทิตย์ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

เรียนปวช.ปวส. 1 ปี วันอาทิตย์ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดจริง


:ผู้ประกาศ
นายเฉลิม พรมรักษา บุคคลคนทั่วไป
:ที่อยู่
333 ซ.อ่อนนุช35 สวนหลวง
:จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
:เบอร์โทรศัพท์
925357699
:อีเมล์ผู้ประกาศ
คลิกเพื่อส่งอีเมล์หาผู้ประกาศ
:ความต้องการ
ประกาศ
:สภาพสินค้า
ของใหม่
:ราคา
ไม่ระบุ
:อัพเดทล่าสุด
12 กรกฎาคม 2560 เวลา: 15.24 น.
:เว็บไซต์
-
:แชร์กับเพื่อน
แก้ไขประกาศ | ส่งให้เพื่อนของคุณ | แจ้งลบ - ยกเลิกประกาศ | ลบประกาศนี้
เรียน ปวช. , ปวส.1 ปี  เทียบโอนฯ รุ่น 26 เรียนวันอาทิตย์ ภาค 2 / 2560
ที่ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  มีบริการรถรับ - ส่ง ตลอดหลักสูตร
รับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 16,23,30 ก.ค. 6,13,20,27ส.ค. 3,10,17,24 ก.ย. 60
สนใจ โทร. 082-175-4663 , 086-215-7633 , 081-298-2427 อ.เฉลิม
สถานที่รับสมัคร
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  รับสมัคร 2 แห่งนี้เท่านั้น คือ
จุดที่ 1  ร.ร. บางกอกวิทยา (มูลนิธิ) ถ.ลาดพร้าว 112  เวลา 09.00 - 12.00 น.
( เข้าซอยลาดพร้าว112 ไป 10  เสาไฟฟ้า  ตรงข้ามสมชัยคาร์แคร์   ไปแล้วกรุณาโทรหา อ.เฉลิมก่อน 
 ระวัง...! มีคนแอบอ้าง   เรียนวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ต้องสมัคร กับอ.เฉลิม  เท่านั้นนะครับ 
จุดที่ 2  วิหาร วัดปากบ่อ  ถ.อ่อนนุช 35  เขตสวนหลวง   เวลา 13.00 - 16.00 น.

   ในปัจจุบัน ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคำสั่ง ไม่อนุญาตให้ สถานศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ทุกแห่งทั่วประเทศจัดการศึกษานอกที่ตั้ง โดยเช่าพื้นที่โรงเรียนของรัฐหรือเอกชน เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน จะต้องจัดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งของสถานศึกษาเท่านั้น เพื่อคุณภาพ
ทางวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้ขออนุญาตเปิดรับนักศึกษาตามศูนย์รับสมัคร และมีบริการรถรับ- ส่ง เพื่อความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปเรียน ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง โดยมีบริการรถรับ - ส่ง ตลอดหลักสูตร 
ระเบียบการรับสมัครเรียน นักศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์ รุ่นที่ 26 ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2560
คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
     จบ ม.3, ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า   ปวช. รับอายุ 18 ปีขึ้นไป  ปวส. รับอายุ 20 ปีขึ้นไป
        ปวช.  มีประสบการณ์ทำงานหรือทำธุรกิจส่วนตัว 3  ปีขึ้นไป
          ปวส.  มีประสบการณ์ทำงานหรือทำธุรกิจส่วนตัว  2  ปีขึ้นไป
รับสมัครระดับ ปวช. จำนวน 4 สาขา ดังนี้ 
	สาขางานยานยนต์    สาขางานไฟฟ้ากำลัง	สาขางานการบัญชี    สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รับสมัครระดับ ปวส. จำนวน 5 สาขาดังนี้
	สาขาเทคนิคยานยนต์         สาขางานการบัญชี    สาขางานไฟฟ้ากำลัง
	สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์
เอกสารประกอบการสมัครเรียน
ระเบียนแสดงผลการเรียน รบ.1 (ตัวจริงพร้อมสำเนา) 		  จำนวน 3 ฉบับ
ใบรับรองการทำงานประสบการณ์ตั้งแต่ 3ปีขึ้นไป(ตัวจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 3 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน					  จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน					  จำนวน 2 ฉบับ
รูปถ่าย 1 นิ้ว						  จำนวน 2 รูป
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และทะเบียนสมรส)จำนวน 2 ฉบับ
เวลาเรียน / และระยะเวลา  เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.   2 ภาคเรียน  40 สัปดาห์

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 
ระดับ ปวช.   (หนังสือ , อุปกรณ์การเรียน แจกฟรี )
 ค่าใช้จ่ายในวันที่มาสมัครเรียนแรกเข้า ระดับ ปวช. ปวส. ทุกสาขา    3,200 บาท
ค่าใช้จ่าย ระดับปวช.      
    ปวช. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ทุกสาขางาน รวมสมัครแรกเข้า  13,250 บาท 
ค่าใช้จ่าย ระดับปวส.
      ตลอดหลักสูตรการเรียน แต่ละสาขา รวมค่าสมัครแรกเข้าแล้ว   
		สาขางานเทคนิคยานยนต์ 	  สายตรง    25,450   บาท	   สายไม่ตรง     28,650  บาท
		สาขางานไฟฟ้ากำลัง	      สายตรง    25,850   บาท      สายไม่ตรง     30,050  บาท
		สาขางานการบัญชี		  สายตรง    25,050   บาท      สายไม่ตรง     28,050  บาท
		สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 	  สายตรง    25,250   บาท      สายไม่ตรง     28,250  บาท
		สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์   สายตรง 25,050 บาท      สายไม่ตรง     28,050  บาท 
การชำระค่าหน่วยกิต แบ่งจ่ายเป็น 3 แบบ ดังนี้
     แบ่งจ่าย 8 ครั้ง   ตามกำหนดระยะเวลาที่ทางวิทยาลัยกำหนด จะแจ้งในวันปฐมนิเทศ 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  วันอาทิตย์ที่ 1  เดือนตุลาคม  2560
กำหนดเรียนปรับพื้นฐาน ปวส. ที่จบการศึกษา ม.6 และสายไม่ตรง 
     กำหนดเรียน วันที่ 8,15,22,29 ตุลาคม 2560 
กำหนดเปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560   วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 2560

   (ถ้านักศึกษามีความประสงค์จะขึ้นรถ รับ – ส่ง   คิดค่าบริการ ภาคเรียนละ 3,000 บาท  (มี 2 ภาคเรียน)
สายรถรับส่งนักศึกษา 
1.สาย ถนนอ่อนนุช – ลาดกระบัง – วก.บางปะกง 
 ตั้งแต่หน้าวัดปากบ่อ , หน้าหมู่บ้าเสรี, แยกเขตประเวศ, แยกกิ่งแก้ว,วัดลาดกระบัง,หน้าสวนพระนคร ,เอื้ออาทร ลาดกระบัง , วัดราชโกษา
2. สาย ถ.ลาดพร้าว 112 – วก.บางปะกง  ขึ้นรถ ร.ร.บางกอกวิทยา  ลาดพร้าว 112
3.สาย ถนนจันทร์ 46 – ถ. บางนาตราด –วก.บางปะกง
ถ.จันทร.46 , หน้าเช็นทรัลบางนา, หน้าโลตัลบางแก้ว,แม็คโครกิ่งแก้ว, มหาวิทยาลัยหัวเฉียว  ตลาดบางโฉลง , ร.พ บางนา 2 

ลิงค์ประกาศนี้:


ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจในหมวด: สถาบันการศึกษา